Informativa illustrationer


Att tala i bildspråk, är något som den tekniska och informativa illustrationen gör. Mitt intresse för den talande illustrationen började i serietidningens värld. Mycket kan sägas med ord såklart men det illustrerade språket är mycket kraftfullt. En enda liten symbol kan innehålla en oerhörd mängd information och det fascinerar mig.  Teknisk illustration


När illustrationen ska förmedla ett budskap, med eller utan tillhörande text.


Samtliga illustrationer fungerar som informationsbärare. Ett mål vi ofta ser inom teknikinformation i dess informationsmaterial är att illustrationen allra helst ska klara sig med så lite tillhörande text som möjligt. Det ska gå snabbt för läsare att förstå vad illustrationen berättar utan utrymme för feltolkning.


Den tekniska illustrationen används främst för reservdelskataloger, manualer för installation, underhåll och bruk. Det rör allt från avancerade tekniska produkter till enklare trämöbler. Allt som behöver beskrivas på något sätt med stöd av illustration, eller som i många fall så är det texten som agerar stöd och illustrationen är den främste informationsbäraren.


Montage av folder för teknisk information.

Förstoring av uppskuret oljefilter utan pilar.

Montage av informationsblad för kolsyremaskin.

Fler exempel


Nedan finner ni ett axplock blandade illustrationer med diverse tekniker, inom kategorin informativa

illustrationer. En del av illustrationerna är beställningsjobb medan andra är privata.